Muziekopleiding

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat muziek maken een zeer belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van uw kind. Op jonge leeftijd zelf muziek maken bevordert integratie, stimuleert intelligentie, verbetert sociaal gedrag, bevordert schoolprestaties, verbetert het zelfbeeld en vermindert concentratieproblemen. De leeftijd van 7 of 8 jaar geldt daarbij als het ideale startmoment.

Wat sport is voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest. Dat heeft de vereniging niet zelf bedacht, maar dat is het overduidelijke resultaat van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, dat u na kunt lezen op de website www.muziekmaaktslim.nl. Deze conclusies zijn toch belangrijke argumenten om muziek maken serieus te overwegen als een hobby voor uw kind, want daarvan heeft het z´n hele leven voorsprong en plezier. En muziek maken, dat kan in alle soorten en maten bij muziekvereniging De Bazuin.

Jeugdleden vormen de basis voor de toekomst en daarmee voor toekomstige muzikale successen. Daarom investeren wij veel tijd en energie in de muzikale vorming. Allereerst met een kwalitatief goede opleiding, die bij ons vanaf de eerste (blokfluit)les wordt gegeven. Vakbekwame en gediplomeerde docenten leveren daarbij op een plezierige manier voor elke leerling maatwerk, waardoor uw zoon of dochter elke les opnieuw wordt gestimuleerd. Zodra de leerling een bepaald niveau heeft bereikt, gaat hij meespelen in een samenspeelgroep en zet hij de eerste stappen in het samen spelen.

Na het behalen van het A-diploma vindt doorstroming plaats naar het leerlingenorkest, waar uw kind op een gezellige wijze met leeftijdsgenoten het samenspelen verder ontwikkelt in een echt orkest. Nadat het B-diploma is behaald, is de muzikant er klaar voor om in het harmonieorkest te spelen.

De muzikale ontwikkeling vindt dus met name plaats door concerten te geven en muzikale evenementen te organiseren die uw kind aanspreken. Maar ook door het organiseren van op de jeugd afgestemde nevenactiviteiten, waarbij vooral plezier maken voorop staat en het muziekinstrument niet altijd nodig is.

Kortom: lid worden van onze muziekvereniging biedt een leuke hobby met levenslang plezier. Voor nadere informatie over de muziekvereniging en onze jeugdopleiding kunt u contact opnemen met de commissie Opleiding en Jeugd via coj@debazuin.eu.